ஊராட்சி செயலாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன
கிராம ஊராட்சி செயலாளர் பணிக்கான விண்ணப்பம் PDF_Icon
வேப்பந்தட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம் - ஊராட்சி செயலாளர் காலி பணியிடங்களின் விவரம் PDF_Icon
ஆலத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியம் - ஊராட்சி செயலாளர் காலி பணியிடங்களின் விவரம் PDF_Icon
வேப்பூர் ஊராட்சி ஒன்றியம் - ஊராட்சி செயலாளர் காலி பணியிடங்களின் விவரம் PDF_Icon