Close

உலக குழந்தைத் தொழிலாளர் ஒழிப்பு தினத்தை முன்னிட்டு. 11-06-2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/06/2021
On the eve of World Day for the Elimination of Child Labor-11-06-2021
உலக குழந்தைத் தொழிலாளர் ஒழிப்பு தினத்தை முன்னிட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் திருமதி ப.ஸ்ரீவெங்கடபிரியா, இ.ஆ.ப., அவர்கள் தலைமையில் அனைத்து அரசு அலுவலர்களும் உறுதிமொழி ஏற்றனர். (PDF 29KB)