குடிமராமத்து திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் பணிகள் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ஆய்வு செய்தார் – 23.08.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 29/08/2019
குடிமராமத்து திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் பணிகள்  மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ஆய்வு செய்தார்
குடிமராமத்து திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் திருமதி.வே.சாந்தா இ.ஆ.ப.., அவர்கள் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். (PDF 40KB)