டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் பொருட்டு, மாவட்ட அளவிலான ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டம் – 11/10/2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/10/2019
டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் பொருட்டு,  மாவட்ட அளவிலான ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டம் - 11/10/2019
டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் பொருட்டு, மாவட்ட அளவிலான ஒருங்கிணைப்புக்குழு கூட்டம், மாவட்ட ஆட்சியர் திருமதி.வே.சாந்தா,இ.ஆ.ப. அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது. (PDF 51KB)