மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களின் சிறப்பு குறைதீர்க்கும் முகாம்களில் பெறப்பட்ட மனுக்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் – 11/10/2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/10/2019
மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களின் சிறப்பு குறைதீர்க்கும் முகாம்களில் பெறப்பட்ட மனுக்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் - 11/10/2019
மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களின் சிறப்பு குறைதீர்க்கும் முகாம்களில் பெறப்பட்ட மனுக்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் திருமதி வே. சாந்தா இ.ஆ.ப., அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார். (PDF 30KB)