மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் நடைபெற்று வரும் கட்டுமானப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் – 10/10/2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/10/2019
மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் நடைபெற்று வரும் கட்டுமானப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் - 10/10/2019
மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் நடைபெற்று வரும் கட்டுமானப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி.வே.சாந்தா இ.ஆ.ப. அவர்கள் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். (PDF 41KB)