Close

மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் பணிபுரியும் அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு கபசுர குடிநீரை வழங்கினார் – 19.04.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/04/2021
Distribution of Kabaora Kudineer to the officals of the District Collector's Office - 19.04.2021
மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் பணிபுரியும் அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு கபசுர குடிநீரை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி ப.ஸ்ரீவெங்கட பிரியா இ.ஆ.ப.., அவர்கள்; வழங்கினார். (PDF 25KB)