வாக்காளர் சேவை மையம் துவக்கம் – 01.09.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/09/2019
வாக்காளர் சேவை மையம் துவக்கம்  - 01.09.2019
வாக்காளர் சேவை மையத்தை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் திரு.இராஜேந்திரன் அவர்கள் துவைக்கி வைத்தார்கள் (PDF 25KB)