விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/08/2019
விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் நாள் - 25/07/2019

விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் திருமதி.வே.சாந்தா,இ.ஆ.ப. அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது (PDF 24KB)