விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் நாள் – 29.08.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/09/2019
விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் நாள்-26/10/2018
விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி.வே.சாந்தா,இ.ஆ.ப. அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.. (PDF 30KB)