Close

ஒருங்கிணைந்த குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம் – குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு மற்றும் பொழுதுபோக்கு மையத்தைத் தொடங்க விண்ணப்பங்கள்

ஒருங்கிணைந்த குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம் – குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு மற்றும் பொழுதுபோக்கு மையத்தைத் தொடங்க விண்ணப்பங்கள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
ஒருங்கிணைந்த குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம் – குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு மற்றும் பொழுதுபோக்கு மையத்தைத் தொடங்க விண்ணப்பங்கள்

ஒருங்கிணைந்த குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம் – குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சேவையின் கீழ் சமூக அவுட்-ரீச் திட்டமாக விளையாட்டு மற்றும் பொழுதுபோக்கு மையத்தைத் தொடங்க விண்ணப்பங்கள் அழைக்கப்படுகின்றன

21/06/2019 06/07/2019 பார்க்க (6 MB)