Close

ஆவணங்கள்

Filter Document category wise

வடிகட்டு

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
மாவட்ட கணக்கெடுப்பு (கருப்பு கிரானைட்) அறிக்கை – புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 12/06/2019 பார்க்க (8 MB)
மாவட்ட கணக்கெடுப்பு (தீக்களிமண்) அறிக்கை – புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 12/06/2019 பார்க்க (7 MB)
மாவட்ட கணக்கெடுப்பு (ஜிப்சம்) அறிக்கை – புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 12/06/2019 பார்க்க (7 MB)
மாவட்ட கணக்கெடுப்பு (மணல்) அறிக்கை – புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 22/08/2019 பார்க்க (2 MB)