Close

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புக் குழு

மாற்றியமைக்கப்பட்ட மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புக் குழு

26/11/2019 31/07/2020 பார்க்க (87 KB)
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் செயல் திட்டம்

மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் செயல் திட்டம்

02/12/2019 31/07/2020 பார்க்க (4 MB)
பெரம்பலூா் மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புக் குழு கூட்டத்தின் கூட்ட அறிக்கை

17.09.2019 அன்று நடைபெற்ற மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தை உருவாக்குவதற்கான மாவட்ட குழு கூட்ட அறிக்கை.

04/10/2019 31/07/2020 பார்க்க (167 KB)
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புக் குழு

மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புக் குழு – பெரம்பலூா்

05/08/2019 31/07/2020 பார்க்க (72 KB)
ஆவணகம்