இணையவழி சேவைகள் (எங்கேயும் எப்போதும்) – வட்டார போக்குவரத்து

  1. ஓட்டுனர் பழகுனர் உரிமம் மனு முன்பதிவு
  2. கோரிக்கைப் பதிவு
  3. கோரிக்கை நிலவரம்
  4. நிர்வாக எல்லை அறிய
  5. ஓட்டுனர் உரிமம் சேவை முன்பதிவு
  6. இன்றைய ஆரம்ப வாகன பதிவு எண்
  7. வாகன எண் முன்பதிவு படிவம்

பார்க்க : http://tnsta.gov.in/transport/

வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம்-பெரம்பலூர்
இடம், இருப்பிடம் : வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம், சென்னை திருச்சி தேசிய நெடுசாலை, பெரம்பலூர். | மாநகரம் : பெரம்பலூர் | அஞ்சல் குறியீட்டு எண் : 621212
மின்னஞ்சல் : rtotn46[at]nic[dot]in