Close

இயற்கை / கண்ணுக்கினிய அழகு

வடிகட்டு:
கல் மரம் விளம்பர பலகை
சாத்தனூர் கல்மரம்
வகை இயற்கை / கண்ணுக்கினிய அழகு

சாத்தனூருக்குக் கிழக்கே 100 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் இன்று இருக்கும் கடல் 12 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் இவ்வூருக்கு மேற்கே 8 முதல் 10 கிலோ மீட்டர்…